"Για να ζήσετε μια διαφορετική πραγματικότητα
χρειάζεται να έχετε μια αντίστοιχη προσωπικότητα"
- Ελίνα Γιαχαλή
ΕΝΕΛΠΙΣ ©
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΕΛΠΙΣ ΜΕ
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΔΩ
ΕΝΕΛΠΙΣ POWER START © 
Αποπρογραμματισμός από τις περιοριστικές εγγραφές της παιδικής ηλικίας και είσοδος στην ευημερία
Εντατικό, τριήμερο σεμινάριο EnElpis Power Start ©, απελευθέρωσης από τους προγραμματισμούς της παιδικής ηλικίας.
Πρώτη Ημέρα: Παρασκευή 18.10.2019 | 18:00 - 21:00
Δεύτερη Ημέρα: Σάββατο 19.10.2019 | 10:00 - 20:00
Τρίτη Ημέρα: Κυριακή 20.10.2019 | 10:00 - 20:00
ΕΝΕΛΠΙΣ © ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Μία νέα προσωπικότητα
Έναρξη 1ου κύκλου ΕνΕλπίς: 15.06.2019
Λήξη 1ου κύκλου ΕνΕλπίς: 30.07.2019
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος της ΕνΕλπίς 1: ΕΔΩ
Συμμετοχή πρώτου κύκλου: 397€
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
ΕΝΕΛΠΙΣ © ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Σχέσεις & Επικοινωνία
Έναρξη 2ου κύκλου ΕνΕλπίς: 16.08.2019
Λήξη 2ου κύκλου ΕνΕλπίς: 30.09.2019
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος της ΕνΕλπίς 2: ΕΔΩ
Συμμετοχή δεύτερου κύκλου: 397€
Η παρακολούθηση του πρώτου επιπέδου είναι
υποχρεωτική προκειμένου κάποιος να προχωρήσει
στο δεύτερο επίπεδο της ΕνΕλπίς.
Έναρξη εγγραφών: Θα ανακοινωθεί σύντομα.
ΕΝΕΛΠΙΣ © ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Δημιουργία πλατφόρμας Ευημερίας
3ος κύκλος ΕνΕλπίς: Σεπτέμβριος 2019
Η παρακολούθηση του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου είναι
υποχρεωτικές προκειμένου κάποιος να προχωρήσει
στο τρίτο επίπεδο της ΕνΕλπίς.
Έναρξη εγγραφών: Θα ανακοινωθεί σύντομα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
info.lifecoachelina@gmail.com | elina@lifecoachelina.com
+30 698 2093 476 (10:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00)
Copyright © 2019 Life Coach Elina. All Right Reserved.
Powered By ClickFunnels.com