Όροι Χρήσης

1. Ως πελάτης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι είμαι πλήρως υπεύθυνος για την σωματική, ψυχική και συναισθηματική μου ευεξία, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών και των αποφάσεών μου.

2. Κατανοώ ότι το”coaching” είναι μια σχέση επαγγελματία –πελάτη που έχω με τον coach μου, η οποία έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη δημιουργία / ανάπτυξη προσωπικών, επαγγελματικών ή επιχειρηματικών στόχων και την ανάπτυξη και πραγματοποίηση μιας στρατηγικής / σχεδίου για την επίτευξη αυτών των στόχων.

3. Κατανοώ ότι το coaching είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής μου, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, των οικονομικών, της υγείας, των σχέσεων, της εκπαίδευσης και της αναψυχής μου. Αναγνωρίζω ότι η εφαρμογή των επιλογών μου είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη.

4. Κατανοώ ότι η μέθοδος NLPΥΣ * Eν-Ελπίς© καθώς και η Ενεργοποίηση Δύναμης© δεν περιλαμβάνει τη διάγνωση ή τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών.

5. Υπόσχομαι, στην περίπτωση που βρίσκομαι σήμερα υπό θεραπεία ή υπό την φροντίδα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, ότι έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον πάροχο φροντίδας ψυχικής υγείας σχετικά με τη σκοπιμότητα συνεργασίας μου με coach και ότι αυτό το άτομο έχει επίγνωση της απόφασής μου να προχωρήσω σε μια σχέση coaching.

6. Κατανοώ ότι το coaching δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής από νομικούς, ιατρικούς, οικονομικούς, επιχειρηματικούς, πνευματικούς ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

7. Κατανοώ ότι το περιεχόμενο όλο καθώς επίσης και τα μέρη του προγράμματος NLPΥΣ * Eν-Ελπίς© και η Ενεργοποίηση Δύναμης© υπάγονται στο νόμο περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και δεν δύναμαι να χρησιμοποιήσω το όνομα, τις ασκήσεις και τα εργαλεία τμήματος ή όλης της μεθόδου για επαγγελματική ή άλλη χρήση.

8. Γνωρίζω ότι μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτή την διαδικτυακή τάξη μέχρι και ένα χρόνο από την ημέρα εγγραφής μου.

9. Γνωρίζω ότι μετά την αγορά του διαδικτυακού προγράμματος ΕνΕλπίς δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για κανένα λόγο. Επίσης, γνωρίζω ότι δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εγγραφή μου σε άλλο άτομο ή να συμψηφίσω το ποσό με κάποιο άλλο πρόγραμμα Coaching της Ελίνας Γιαχαλή.