Τι είδους περιπτώσεις έχει βοηθήσει η ΕνΕλπίς;

Η Ελίνα Γιαχαλή αναφέρει τι είδους ανάγκες έχει βοηθήσει η ΕνΕλπίς μέχρι τώρα με σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε αν αυτή η μέθοδος ταιριάζει σε εσάς.