Σεμινάριο αυτογνωσίας και υλοποίησης στόχων, Restart.