Η νοημοσύνη της επιτυχίας

Ποιο είναι το σημείο μέσα σας, το οποίο εάν αλλάξει θα μεταμορφώσει θετικά ολόκληρη τη ζωή σας;

Τι μπορείτε να κάνετε για να το αλλάξετε;

Τι θα συμβεί σε πέντε, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια από τώρα εάν το αφήσετε να κυβερνά τις αποφάσεις σας και το αυτόματο κέντρο συμπεριφοράς σας;